Mennyi ideig tart egy üzemorvosi vizsgálat?

Az üzemorvosi vizsgálat átlagosan 8-10 percig tart, függően a vizsgált személy kórtörténetétől. Minden esetben igyekszünk a vizsgált személyeket 10 perces beosztásokban helyezni, melyet a munkáltató erre illetékes személyével egyeztetünk annak érdekében, hogy a vizsgálat minél gördülékenyebben zajon.

Átlagosan miből tevődik össze egy üzemorvosi vizsgálat?

Minden üzemorvosi vizsgálaton a vizsgáló orvos felveszi a páciens kórtörténetét, az esetleges panaszairól. Belgyógyászati vizsgálatot követően megtörténik a vérnyomás és pulzus mérés, majd a színlátás vizsgálat és a látás élességi vizsgálat következik. Itt emelnénk ki, hogy munkakörtől és foglalkozástól- egészségügytől függően a vizsgálati körülmények változhatnak, bővülhetnek, sőt még arra is lehet példa, hogy az üzemorvos további szakorvosi vizsgálatokat rendelhet még el, annak érdekében, hogy az alkalmasságot megállapításának érdekében.

Az üzemorvosi vizsgálatnak a megléte mely félnek a felelőssége?

Minden esetben a munkáltató felelőssége, az, hogy olyan személyt alkalmazzon, aki az adott pozíció betöltésére alkalmas, tehát ennek értelmében a munkáltatónak kötelessége és felelőssége az alkalmassági vizsgálat megléte.
Mennyiben másabb a normál üzemorvosi vizsgálatnál az, ha egészségügyi kiskönyv.

kiállításával járó alkalmassági vizsgálaton veszünk részt?

Ebben az esetben szükséges az 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat negatív eredménye, mely feltétele az egészségügyi kiskönyv kiállításának, ez az alap foglalkozás egészségügyi vizsgálat esetében nem szükségszerű.

Kinek kötelező, hogy legyen egészségügyi kiskönyve?

Azon munkakörök, melyeknél kötelező előírás az egészségügyi kiskönyv megléte, összefoglaltan megtalálható honlapunkon, de minden olyan munkakör, ahol egészségügyben, gyermekellátásban, vendéglátásban, állattenyésztésben, élelmiszer előállításban, kereskedelemben, ivóvíz ellátásban, gyógyszeriparban, vagy olyan munkakörben dolgoznak, ahol az emberi szervezetre ható, vagy azzal érintkezésbe kerülő terméket állítanak elő, kötelező!

üzemorvosi vizsgálat budapest

üzemorvosi vizsgálat

Milyen jogszabály írja elő a foglalkozás –egészségügyi szabályokat?

Több jogszabály is érvényes a foglalkozás- egészségügyre, de alapvetően az 1993. évi XCIII., a Munkavédelemről szóló törvény fekteti le az alapvető rendelkezéseket a foglalkozás –egészségügyi szabályokat illetően, mely szerint a munkáltató köteles minden esetben biztosítani a munkavállaló számára a foglalkozás egészségügyi ellátást.

Abban az esetben, ha képernyő előtti munkavégzést folytatok, akkor szükséges számomra az általános üzemorvosi vizsgálaton kívül egyéb más vizsgálaton is részt vennem?

Igen szükséges. Azok az alkalmazottak, akik napi 4 óránál több időt töltenek monitor vagy képernyő előtt, jogszabálynak megfelelően kötelesek szemészeti alkalmassági vizsgálaton is részt venni. A szemészeti alkalmassági vizsgálat megléte is minden esetben a munkáltató felelőssége, melyet munkaügyi ellenőrzés keretében a hatóságok szintén ellenőrizhetnek.

A nem magyar anyanyelvű alkalmazottak vizsgálata, hogy történik?

Az idegen állampolgárságú és nem magyar nyelvet beszélő alkalmazottak üzemorvosi vizsgálatát egy a saját anyanyelvükön íródott kérdőív kitöltése előzi meg, melyben az alkalmazottak egyúttal nyilatkoznak az általuk ismert állapotukról, kórtörténetükről. Ezen nyilatkozatot egyébként a magyar állampolgároknak is ki kell tölteniük, mely sok esetben a munkáltatót is védi.